آدرس فروشگاه سینو موبایل

قم، بلوار نیایش، نبش میدان مصلی، موبایل سینو

تلفن: ۳۷۸۴۹۳۰۹-۰۲۵ , ۳۷۸۳۳۲۴۱-۰۲۵

کد پستی : ۳۷۱۳۷۵۶۳۳۷