آدرس فروشگاه سینو موبایل

قم، بلوار نیایش، نبش میدان مصلی، موبایل سینو

تلفن: 37849309-025 , 37833241-025

کد پستی : 3713756337